Ana Sayfa
Duyurular
Doktora Burs İlanı

Doktora Burs İlanı

Balistik uygulamalara yönelik personel zırhlayıcılarında kullanılan çeşitli seramiklerin hammaddelerinin (tozlarının) nitelikli üretimi hedefi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere burslu doktora öğrencileri alınacaktır. Son başvuru tarihi 12 Şubat Pazartesi saat 23.59`a kadar olup başvurular “Çalışanı Koruyucu Malzemeler” başlığı altında internet üzerinden çevrimiçi (online) yapılmaktadır. Bu burs programına koşulları sağlayan lisans ve yüksek lisans mezunları ile tez aşamasında olmayan doktora öğrencileri müracaat edebilir. Detaylı bilgiye Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü`` nün aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir.


http://www.fbe.sakarya.edu.tr/tr/duyuru/goster/71665/2017-2018-egitim-ogretim-yili-bahar-donemi-100-2000-yok-doktora-bursu-basvurulari

Özel güvenlik, polis ve askeri kontrol noktaları, binalar ve zırhlı personel taşıyıcı araçların pencerelerinde de saydam AlON malzemelerden yararlanılmaktadır. Bu malzemelerin gerek araçlarda ve gerekse personelin korunması amaçlı üretilen yeleklerde kullanılması sırasında tercih edilen husus hafiflik ve yüksek enerjili mühimmatların tehditlerini bertaraf edebilme kabiliyetleri yani dayanımlarıdır. Bu uygulamalarda yüksek sertliğe sahip malzemenin tek başına kullanımı maruz kalınan tehdidin bertaraf edilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu alanda yeni malzemelerin ve kompozit yapıların geliştirilmesi için veya mevcut malzemelerin farklı uygulama ve konfigürasyonu ile ağırlığının azaltılması ve etkinliğinin arttırılması yönünde önemli çalışmaların yapılması bir zorunluluktur.


Doktora çalışması Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Enstitü Anabilim Dalı (EABD) içerisinde mevcut Seramik Toz Üretim Grubu içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda balistik uygulamalara yönelik araç ve personel zırhlayıcılarında kullanılan SiC, AlN, AlON, B4C ve TiB2 gibi teknik seramiklerin hammaddelerinin (tozlarının) nitelikli üretimi hedefi doğrultusunda doktora çalışmaları yapacaktır. Savunma sanayine yönelik araç ve personele balistik koruma kalkanı sağlayan Söz konusu malzemelerin hammaddeleri (tozları) ülkemizde üretil(e)memektedir.


Doktora bursları karşılıksız olup burs miktarı doktora süresince (4 yıl boyunca) aylık 2000 TL olarak ödenecektir.