Ana Sayfa
Duyurular
Bitirme Çalışması'nı Alacak Öğrencilerin Dikkatine!

Bitirme Çalışması'nı alacak öğrencilerin dikkatine!

Lisans Programlarında verilmekte olan "Bitirme Çalışması" dersi için ön koşul olarak;
2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren ilgili Lisans programındaki bitirme çalışmasının alınabilmesi (derse kayıt) için; Genel not ortalamasının 1.8 olması şartı Üniversitemiz Senatosunun 15.12.2016 tarihli toplantısında karar altına alınmıştır.