Ana Sayfa
Duyurular
Bitirme Tezi ve Tasarım Yazım Kılavuzları

Bitirme Tezi ve Tasarım Yazım Kılavuzları

Bitirme tezi ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği tasarımı dersi alan öğrencilerin danışman öğretim üyesine verilmek üzere hazırlayacakları tez ve tasarım formatı ekte verilmiştir.