Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 2
Yardımcı Doçent 10
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 2
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 136 433
2. Öğretim Öğrencisi 104 467
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 240 900
Genel Toplam 1140