Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 3
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 3
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 136 423
2. Öğretim Öğrencisi 101 451
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 237 874
Genel Toplam 1111