Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 5
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 124 390
2. Öğretim Öğrencisi 94 419
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 218 809
Genel Toplam 1027