Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 2
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 2
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 136 423
2. Öğretim Öğrencisi 101 453
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 237 876
Genel Toplam 1113