Personel Sayıları
Profesör 16
Doçent 2
Yardımcı Doçent 11
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 2
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 136 428
2. Öğretim Öğrencisi 104 457
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 240 885
Genel Toplam 1125